Projekt edukacyjny realizowany przez Młodzież z Polski i Niemiec


O PROJEKCIE


Dwa środowiska jednej Europy - Włoszczowa i Bitterfeld" - jest projektem typu partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej, o którego sfinansowanie ubiegały się dwie szkoły; z Polski - I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, z Niemiec - Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld. 

Obie szkoły, po zapoznaniu się z kierunkami kształcenia dostosowanymi do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w swoim kraju, wymieniły się informacjami, i strategiczne dla obu instytucji okazały się kompetencje w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Dlatego też działania projektowe podejmują ten problem.

 

Wypracowane wspólnie materiały mają za zadanie ukazać różnorodność form ochrony przyrody w dwu odmiennych regionach Europy. Regionu Bitterfeld, który jest terenem po przemyśle chemicznym i po eksploatacji węgla brunatnego z wysokim poziomem skażenia przemysłowego, oraz regionu Włoszczowy otoczonej terenami zielonymi podlegającymi pod obszar chronionego krajobrazu z istotną funkcją klimatotwórczą dla centralnej części województwa świętokrzyskiego.

 

Głównymi celami tegoż  projektu są:

  • wdrożenie młodych ludzi do planowania i prowadzenia terenowych badań doświadczalnych z zastosowaniem metod i narzędzi poznania naukowego. 
  • wypromowanie właściwych postaw proekologicznych wśród młodzieży w odniesieniu do zamieszkiwanego regionu.
  • rozwój zasobu szkolnych nauczycielskich metod nauczania o metody międzydyscyplinarne 

 

I LO im. gen. W. Sikorskiego


I LO we Włoszczowie jest szkołą z 70-letnią tradycją. Obecnie jest trzyletnim liceum ogólnokształcącym, w którym uczy się 274 uczniów w klasach o profilu politechnicznym, biomedycznym i medialno-społecznym. W szkole jest zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 22 nauczycieli specjalistów. W tym aż 20 posiada status nauczyciela dyplomowanego, a 22 jest egzaminatorami egzaminu maturalnego ze swojej specjalności.

 

Młodzież ma możliwość uczenia się języków obcych tj. języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka francuskiego i języka hiszpańskiego. Może również korzystać z warsztatów przedmiotowych prowadzonych w szkole jak i warsztatów wyjazdowych prowadzonych na uczelniach wyższych w ramach współpracy z tymi uczelniami.

Szkoła skupia uczniów z różnych środowisk. Część uczniów jest absolwentami dwóch włoszczowskich gimnazjów. Jednak większość  pochodzi z małych miejscowości ościennych, dlatego też dojeżdża do szkoły lub mieszka w internacie. 

 

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, które sprawuje nad szkołą nadzór w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły. Natomiast zewnętrzny nadzór pedagogiczny nad jakością nauczania w placówce jest prowadzony przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, co czynione jest w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania. 

Europagymnasium „Walther Rathenau”


Europagymnasium „Walther Rathenau” została założona w 1991r. w Bitterfeld ( w związku z reformą oświatową w Saksoni – Anhalt po 1989r.)

 

Od 2000r. w jej nazwie jest szkoła europejska, tzn. szkoła ze specjalnym programem w kierunku kształcenia i wychowania europejskiego.

 

Szkoła jest członkiem sieci niemieckich szkół europejskich.

 

W 2005r. nastąpiło połączenie liceum z Bitterfeld z sąsiednim liceum im. Anny Frank w Sandersdorf.

Obecnie kształci się w niej 950 uczennic i ucznióww klasach 5,6,7,8,9,10,11,12; po pięć klas w każdym roczniku. Zatrudnionych jest 70 nauczycielek i nauczycieli.

 

Posiada partnerstwo ze szkołami w Niemczech ( dolna Saksonia, Nadrenia – Westfalia ), w Polsce, Czechach, Francji, Finlandii, Kenii.

 

Współpracuje z Uniwersytetem im. Martina Luthra w Halle, z Centrum Technologicznym w Wolfen ( konkurs „Młodzież bada - Jugend forscht” ), ze szkołą muzyczną w Bitterfeld  (wspólne koncerty ) z klubami sportowymi ( udział i sukcesy w konkursie „Młodzież trenuje do olimpiady” ) i z dużymi zakładami chemicznymi w regionie.

 

Jest szkołą  liderską w programie „Młodzież debatuje”.

 


Kochamy to co robimy


Realizując obecnie Europejski Program Rozwoju Szkoły, nauczyciele i uczniowie z obu szkół  planują upowszechnić innowacyjne kryterium praktyczności i użyteczności edukacji szkolnej. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wynikami pracy.