Metoda modelowania dialogów


Metoda nauczania poprzez modelowanie dialogów w grupie, zwana QtA ( Questioning the Author ).

Metoda ta została przebadana przez dydaktyków uniwersyteckich jako bardzo skuteczna w rozwijaniu myślenia przyczynowo-skutkowego i bardzo dobrze służąca rozumieniu przedstawianych idei.  Jest rekomendowana jako rozwijająca umiejętności kognitywne. 


Uczenie się poprzez eksperymenty, wykonywanie doświadczeń, ich opisywanie, wnioskowanie, daje możliwość uczniowi zadawania pytań. I to pytań od bardzo podstawowych aż po multidyscyplinarne. Następuje zamiana ról ustalonych tradycyjnie- to uczeń pyta, a nauczyciel odpowiada, bo praca projektowo-badawcza wymusza brak wykładów, pogadanek i referatów. Wtedy właśnie sprawdzi się Metoda QtA.

 


Takie stawiamy pytania


O co tutaj chodzi?

Co zaobserwowałeś?

Jak można wytłumaczyć to zjawisko?

Co odkryłeś?

Co zauważyłeś?

 

Dlaczego uważasz, że...?

Czy to co mówię ma dla Ciebie sens?

Jak sądzisz, dlaczego tak się dzieje?

Czy masz takie samo zdanie?

Czego się dowiedziałeś?

 


Techniki komunikacji


Podkreślenie

Powracanie

Parafrazowanie

Podsumowanie

Modelowanie