Goitzsche: od kopalni odkrywkowej do rezerwatu przyrody


Goittzsche koło Bitterfeld - kiedyś pierwotnie idylliczny krajobraz nad rzeką Muldą - tu przez prawie cały wiek wydobywano węgiel brunatny.

 

Po zjednoczeniu Niemiec(1990) wydobycie stało się nieopłacalne i kopalnie zamknięto. Pozostał wielki krajobraz księżycowy o powierzchni 62m2. BUND, (czyli Związek Ochrony Środowiska i Przyrody Niemiec) poprzez zakup ziemi na terenie Goitzsche stworzył dziką okolicę, gdzie przyroda w niezakłócony sposób może się rozwijać.

 

Pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku sprywatyzowano na wschodzie Niemiec duże obszary starych kopalni odkrywkowych. Tym samym dla organizacji BUND powstała możliwość pozyskania dużych powierzchni dla ochrony przyrody. Powierzchnie te są duże, niepodzielone, ubogie w składniki mineralne i w różnych stadiach rozwoju. To dobre przesłanki dla terenów dzikiej przyrody.

 

Już w roku 2000 Związek Ochrony Środowiska i Przyrody Niemiec wiedział, że z tego obszaru w stosunkowo niedługim czasie powstanie klejnot, jeżeli tylko nie będzie się naturze przeszkadzać. Tak więc Związek Ochrony Środowiska i Przyrody Niemiec zdecydował się rozpocząć u bram starego chemicznego miasta Bitterfeld modelowy projekt. W latach 2000-2004 oddziały Związku Ochrony Środowiska i Przyrody Niemiec kupiły w Saksonii-Anhalt i w Saksonii najcenniejsze powierzchnie Goitzsche, 60m2 powierzchni pokopalnianej. Do roku 1992 wydobywano tu węgiel brunatny. Finansowe wsparcie przy zakupie pochodziło od Związku Ochrony Środowiska i Przyrody Niemiec, wielu sponsorów i ze środków wsparcia landu Sachsen-Anhalt.

 

Celem projektu było włączenie dzikiej przyrody w istniejący krajobraz, który jest intensywnie wykorzystywany turystycznie. Połączenie wszystkich działań prowadziło do wysokiej akceptacji tego projektu. W pierwszych pięciu latach mogły być położone naukowe podstawy dla tego długoterminowego projektu, z pomocą niemieckiej fundacji zajmującej się środowiskiem.

 

Z wszystkimi zainteresowanymi: gminami, branżą turystyczną, rybakami, myśliwymi, osiągnięto konsensus. Opracowano średnio- i długoterminowe prognozy rozwoju poszczególnych dzikich obszarów. Poza tym powstała także koncepcja monitoringu i pracy ochotników.

 

W roku 2007 przekształcono te dzikie powierzchnie w fundację Związku Ochrony Środowiska i Przyrody Niemiec. Od tego momentu jest jeden główny kierownik projektu, który koordynuje wszystkie zadania. Ale tylko dzięki współdziałaniu wszystkich ochotników mogą być zrealizowane te wszystkie różnorodne zadania. Do nich należą: obserwacja środowiska, kierowanie ruchem turystycznym, ochrona terenów, praca promocyjna, edukacja ekologiczna.

 

 

Goitzsche już dawno nie jest krajobrazem księżycowym, natura odzyskała kawałek po kawałku swoje terytorium. Dla wielu roślin i zwierząt Goitzsche stało się idealnym azylem: w dawnych kopalniach powstały kryształowo czyste jeziora z bogatą fauną. Na dawnych hałdach rosną trawy i lasy brzozowe. Dzika przyroda w centrum Niemiec. Nawet pary rybołowów i orłów bielików mają tu swoje gniazda, zadomowiły się żurawie, bobry i wydry. W powstałych lasach hałasują dzięcioły i słonki, powrócił tu także dudek.