Twardość wody


Twardość wody określa się przede wszystkim przez zawartość soli wapiennych w wodzie.

Wysoka zawartość wapnia odpowiada wysokiemu stopniowi twardości wody, która jest mierzona w stopniach i nie powoduje skutków zdrowotnych.

Przydatne właściwości wody są wykorzystywane. Ogólnie mówiąc miękka woda jest lepsza dla systemów wykorzystujących gorącą wodę, np. w ekspresach do kawy, w przeciwnym razie mogłyby się zepsuć. Dlatego producenci zalecają, żeby te systemy regularnie oczyszczać albo wykorzystywać odkamieniacze do wody.

Woda do akwariów i dla roślin wodnych także musi mieć odpowiednią twardość dla lepszych warunków egzystowania dla ryb i roślin w akwariach.

KlasyFikacja według stopnia twardości


Bardzo miękka woda  0-4°dH 
Miękka woda  4-8°dH 
Średnio twarda woda  8-18°dH 
 Twarda woda  18-30°dH 
 Bardzo twarda woda  powyżej 30°dH 
 Zakres pomiarowy ekotestu: 1 kropla próbki = 1,25°e = 17,85° US

Wyniki Naszych Badań


Miejsce Stopień twardości wody
I Niemiecka woda pitna Bardzo twarda
II Woda z kąpieliska Bardzo twarda
III Woda z jeziora Goitzsche Bardzo twarda
IV Woda ze zbiornika Muldy Twarda
V Woda z rzeki Lober Bardzo twarda
VI  Woda z rzeki Leine Bardzo twarda