Amon, azotyn i azotan


Amon, azotyn i azotan są ważne dla gospodarki wodnej i techniki odprowadzania ścieków i odgrywają istotne role w obiegu azotu. Istnieje wiele możliwości przedostania się tlenków azotu do środowiska. Utlenianie się azotu następuje w dużym stopniu w naturze, ale jest spowodowane także przez sztuczne systemy. Te tlenki są wymywane przez deszcz, tworząc następnie rozpuszczalne azotyny i azotany na powierzchni ziemi.

 

Przez zastosowanie katalizatorów w układach spalinowych pojazdów mechanicznych obniżono emisję. Azotany mają pozytywny wpływ na wzrost roślin, wskutek czego są stosowane w ogrodnictwie i rolnictwie. Wysokie zawartości azotanów często mierzy się w akwenach w pobliżu, a wysokie stężenie w stawach i rzekach wspomaga wzrost roślin i alg. Ekosystem może utracić równowagę ekologiczną z powodu skutków nadmiernego nawożenia. Tworzy się czynnik mający potencjał gnilny, a skutkiem jest eutrofizacja. Jest to powstawanie czynnika redukcyjnego o pustoszącym oddziaływaniu dla większości żywych organizmów w środowisku wodnym. Niebezpieczeństwo utraty równowagi ekologicznej jest znacznie większe dla akwenów stojących niż dla płynącej wody.

 

Wysokie stężenia azotanów stwierdza się także w wodzie pitnej. W Niemczech występują wartości azotanu w wodzie od poniżej 1 mg/l do 90 mg/l. 

 

Wartości graniczne, wytyczne, zalecenia


Rozporządzenie w sprawie wody pitnej RFN 

max. 50 mg/l 

Rozporządzenie w sprawie wody pitnej WE

max. 50 mg/l 

Zalecana wartość 

25 mg/l 

Amerykańskie rozporządzenie w sprawie wody pitnej (EPA) 

10 mg/l 

Rozporządzenie w sprawie wody mineralnej 

max. 50 mg/l 

Nadaje się do zastosowania w napojach dla niemowląt 

max. 10 mg/l 

Świeża woda 

max. 20 mg/l

Zakres pomiarowy w teście ekologicznym   10-80 mg/l

Wyniki naszych badań


Miejsce 

NH4 w mg/l  

NH3 w mg/l 
I  Niemiecka woda pitna  0  0,02  
II   Woda z kąpieliska  0,02  
III   Woda z jeziora Goitzsche  0,02  
IV   Woda ze zbiornika Muldy 15   0,1  
 Woda z rzeki Lober 10   0,01  
VI   Woda z rzeki Leine  0,02