Ocena stanu wód powierzchniowych


Głównym celem naszego projektu było wyznaczenie podstawowych parametrów fizyko-chemicznych określających czystość wody rzeki Czarnej Włoszczowskiej, Pilicy oraz Nidy.

 

Niżej przedstawiamy wyniki naszych badań, przeprowadzonych zgodnie z instrukcjami podczas projektu.

  Czarna Włoszczowska Nida Pilica
Tlen
rozpuszczony
(mg O2/l)
12 10 10
Temperatura
(*C)
7-8 8 7
Twardość wody
(mg CaCO3/l)
150 200 150
Zawartość
fosforanów
(mg/l)
<1 <1 <1
Zawartość
azotanów
(mg/l)
3 2-3 4-5
Zapach
wody 
Zapach zgnilizny i mułu  Zapach zgnilizny i mułu  Zapach zgnilizny i mułu 
 Jakość wody Klasa III Klasa III  Klasa III

Wizyta w Sanepidzie i Oczyszczalni Ścieków


Dnia 14.09  wybraliśmy się do Oczyszczalni Ścieków i Sanepidu, które znajdują się we Włoszczowie. Podzieleni na grupy polsko-niemieckie pojechaliśmy do docelowego miejsca. Jako pierwszy odwiedziliśmy Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Na miejscu zobaczyliśmy skomplikowany proces oczyszczania ścieków. Pan który nas oprowadzał, poinformował nas o podstawowych działaniach zakładu takich jak :

  •  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • roboty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Dowiedzieliśmy się również do czego nadaję się oczyszczona woda, np. do podlewania pól i ogrodów, a ścieki w stałej formie można przerobić na energię w elektrowniach.

Kolejnym punktem naszej wycieczki była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włoszczowie. Odwiedziliśmy tam Oddział Laboratoryjny i Pracownie Badań Higieny Środowiska. Mieliśmy możliwość zobaczenia w jaki sposób badana jest woda w profesjonalnym i bogato wyposażonym laboratorium. Pani zajmująca się badaniami wody poinformowała nas również o chorobach i bakteriach, które mogą w niej występować. Na koniec wspomniała o najważniejszych zadaniach służby  sanitarno- epidemiologicznej jakimi są:

  • wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
  • wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
  • opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
  • działalność przeciwepidemiczna,
  • opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego

Zasoby wód powierzchniowych powiatu Włoszczowskiego


Zbiorniki wodne

 

MIEJSCOWOŚĆ FUNKCJA
Krasocin retencyjna
Radków retencyjna, do celów młynarskich
 Czarnca, Łachów  retencyjna, połów ryb
 Włoszczowa  retencyjna, przeciw pożarom, połów ryb, ochrona źródeł
 Kluczewsko  retencyjna

Oprócz zbiorników wodnych na terenie powiatu znajduje się kilkanaście kompleksów stawów rybnych o powierzchni 580 km2. 

 

Istniejące zbiorniki wodne na obszarze powiatu mają głownie przeznaczenie retencyjne i rolnicze są niezbędne do utrzymania stałego poziomu wód gruntowych, stanowią również źródło zasilania wód podziemnych. Łagodzą skutki ekstremalnych zjawisk (susze, powodzie, pożary).

Wody podziemne

 

- GZWP (główne zbiorniki wód podziemnych nr. 408, 409 – Niecka Miechowska)
- GZWP nr. 416 – Małogoszcz

 

Rzeki powiatu

- Pilica
- Czarna Włoszczowska
 

- Biała Nida
- Zwlecza
- Czarna Struga 

 

Źródło wody pitnej powiatu włoszczowskiego

Czysta woda uzyskiwana zostaje ze studni głębinowych. Jest ona później filtrowana w wyznaczonych stacjach i zdatna do picia oraz używania dostarczana do odbiorców.