Działania proekologiczne


Firmy przemysłowe, które żyją z natury i w naturze, muszą być zainteresowane ochroną zasobów i krajobrazu w którym funkcjonują. Z tego powodu, ostre rozporządzenia dotyczące ochrony środowiska naturalnego mają zastosowanie na każdym etapie planowania, wydobycia i rafinowania węgla brunatnego. Wszystkie inwestycje w najnowocześniejszych fabrykach i dotyczące innowacji technicznych w MIBRAG są zawsze pomyślane tak, aby bardziej efektywnie chronić środowisko naturalne i dzięki czemu zachować równowagę ekologiczną. Od 1994 roku, więcej niż 1.4 miliardów euro zostało zainwestowane w związane z tym projekty, które dotyczyły również zrównoważonej redukcji emisji siarki i tlenku azotu z elektrowni.